You are here
Home > Veiligheid

Veiligheid voorop!

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat de Nederlandse bodem een grote hoeveelheid aan (niet gesprongen) Conventionele Explosieven (CE) herbergt. Het gaat hierbij vaak over het algemeen om oorlogstuig uit de Tweede Wereldoorlog, van geallieerde zijde van ongeveer 135 000 ton. Het is een gevaar wanneer er munitie aanwezig is in de bodem, zowel voor mens als de omgeving. Wanneer er graaf- en/of heiwerkzaamheden plaatsvinden kunnen conventionele explosieven door ongewilde beroering of trillingen alsnog tot ontploffing komen met alle gevolgen van dien. Als er sprake is van ouderdom van munitie door oxidatie en ontleding, dan kunnen de conventionele explosieven zelfs spontaan tot detonatie komen. Daar wil je natuurlijk niet aan denken en daarom is het van belang om op tijd hulp in te schakelen om explosieven op te sporen en op een verantwoorde manier tot ontploffing te brengen en/of te verwijderen. Veiligheid staat voorop!

<h2>Inspecteren</h2>

Door gebruik te maken van de handmatige oppervlaktedetectie wordt er gespeurd door gespecialiseerd personeel samen met behulp van een magnetometer en/of een metaaldetector naar niet-gesprongen explosieven. Het is maar goed dat hier speciale mensen voor beschikbaar zijn die je in kunt schakelen. Het is veel te gevaarlijk om dit zelf te doen. Laat het daarom aan de specialisten over, zij weten wat ze moeten doen en hoe zij dat moeten doen. Je veiligheid blijft altijd voorop staan dus ga daar ook voor. De achtergebleven explosieven kunnen veel schade aanrichten. Daarom moet er goed naar gezocht worden, zodat ze op de juiste manier verwijderd kunnen worden. Genoeg mensen die dat voor je kunnen doen, schakel de specialist in wanneer je hem nodig hebt.

Top