You are here
Home > Veiligheid

Een veilig huis

Natuurlijk is er niets belangrijkers dan een veilige woning. Een huis is nou eenmaal een onderkomen waar men zich gerust en veilig moet voelen. Dit geldt voor alle bewoners van een pand. Hier slaapt, eet en rust men, maar er wordt natuurlijk voornamelijk in geleefd. Dit betekend dat de installaties en voorzieningen in een huis dus ook regelmatig gebruikt zullen worden en helaas kunnen deze dan ook slijten. Om te voorkomen dat de slijtage zodanig de installaties en voorzieningen aantast waardoor de woning onveilig wordt is het verstandig om deze regelmatig te laten nakijken door een vakman. Er bestaan in Nederland verschillende normeringen aan de hand waarvan een dergelijke inspectie plaats kan vinden.

Wat is NEN 1010?

Vaak heeft men al wel gehoord van de NEN-normen. In tegenstelling tot wat velen denken zijn dit geen regels, eerder afspraken. Deze afspraken zijn voor en door de markt gemaakt. Hierin staan de minimale beveiligingseisen waaraan voldaan moet worden. Voor NEN 1010 betekend dit de afspraken welke zijn gemaakt over de minimale beveiligingseisen waaraan de laagspanningsinstallaties in een woning moet voldoen. NEN 1010 is van toepassing op elektrische installaties van woningen. Verder ook van kantoren, openbare gebouwen caravans en zelfs tijdelijke installaties, zoals bijvoorbeeld op de kermis.

Nen 1010 cursus

De NEN 1010 norm is voor het eerst beschreven in 1940. Sindsdien zijn er echter vele nieuwe regels en versies verschenen. Een NEN 1010 cursus kan dan ook op verschillende manieren worden ingedeeld. Een cursus voor iemand die al veel ervaring heeft met NEN 1010 en al eerder een cursus heeft gevolgd hierover dient alleen nog een opfriscursus te volgen. Zo bestaat er een cursus van een halve dag. Hierin worden alleen de laatste wijzigingen behandeld. Een cursus van 1 of 2 dagen behoort echter ook tot een van de mogelijkheden.

Top